produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
19 07.2017
Artykuł
19.07.17

Interesującego orzeczenia należy spodziewać się w bliskiej przyszłości ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

przez Małgorzata Kurowska

TSUE wypowie się na temat… damskich butów. Opinia rzecznika generalnego, prof. Maciej Szpunara, została opublikowana 22 czerwca 2017 roku (sygn. Sprawy: C-163/16) i dotyczy zdolności rejestracyjnej znaku składającego się jedynie z koloru, w świetle dyrektywy 2008/95/WE („Dyrektywa”) i zawartego w niej zakazu rejestracji, w określonych przypadkach, znaków składających się z samego tylko kształtu towaru. Dyrektywa (jak również właściwe przepisy polskiego Prawa własności przemysłowej, stanowiące jej implementację), zakazuje bowiem rejestracji znaku towarowego składającego się wyłącznie z kształtu, jeśli kształt ten uwarunkowany jest jedynie naturą (właściwościami) towaru, służy jedynie osiągnięciu określonego efektu technicznego lub też znacznie zwiększa wartość towaru. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
14 07.2017
Artykuł
14.07.17

Ułatwienia w zasadach dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji - co warto wiedzieć?

przez Monika Ratajczak

27 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ma ona ułatwiać dochodzenie odszkodowań od przedsiębiorców, którzy dopuścili się naruszenia prawa konkurencji. Przedsiębiorca nadużywający pozycji dominującej na rynku lub będący stroną porozumienia ograniczającego konkurencję musi liczyć się teraz nie tylko z ryzykiem wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) lub Komisję Europejską, ale również z ryzykiem wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanych takimi praktykami.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
06 07.2017
Artykuł
06.07.17

Czy w związku z jednym z najnowszych wyroków TSUE przyszedł czas na koniec „mleka sojowego” i „sera wegańskiego”?

przez J.Lewandowska,Ł.Dutkowski

Wraz z dynamicznymi zmianami nawyków żywieniowych społeczeństwa, pojawiają się problemy dotyczące zgodnego z prawem nazewnictwa stosunkowo nowych produktów spożywczych. Obecnie funkcjonuje na rynku znaczna liczba wyrobów roślinnych przeznaczonych do zastąpienia odpowiadających im towarów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mięsa czy mleka. W większości przypadków nadaje się im nazwy zarezerwowane dla produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz z dodatkami wskazującymi na surowiec, z którego zostały wytworzone, np. mleko migdałowe lub kotlety sojowe. Z wyroku TSUE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie C-422/16 wynika, że nie zawsze takie praktyki są zgodne z prawem.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
22 06.2017
Artykuł
22.06.17

Sprawa The Pirate Bay – działalność platformy wymiany plików torrent w świetle przepisów prawa autorskiego

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przeprowadził ocenę funkcjonowania platformy wymiany plików torrent pod kątem jej zgodności z przepisami prawa autorskiego, a w szczególności z postanowieniami dyrektywy 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym oraz dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zagadnienie to już od dłuższego czasu budziło wątpliwości wśród środowisk prawniczych oraz biznesowych, co przełożyło się również na rozgłos oraz liczbę komentarzy i artykułów zainspirowanych treścią przedmiotowego wyroku. Rozstrzygnięcie TSUE pozwala bowiem ocenić, czy, oraz w jakim zakresie, zasadnicza działalność tego rodzaju serwisu może zostać uznana za dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów. Samo postępowanie dotyczyło „legendarnego” portalu The Pirate Bay, najpopularniejszego obecnie portalu służącego do wymiany plików torrent, zajmującego również 103 miejsce w ogólnoświatowym Rankingu Alexa, monitorującym ruch na stronach internetowych.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
13 06.2017
Artykuł
13.06.17

Jednolity patent europejski – o czym powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

przez Łukasz Dutkowski

Pomimo że Polska, podobnie jak Hiszpania oraz Chorwacja, ostatecznie nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, a tym samym zrezygnowała z wprowadzenia na jej terytorium jednolitego patentu europejskiego, nie można zapominać, że może on wywrzeć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
02 06.2017
Artykuł
02.06.17

Projekty racjonalizatorskie oraz ich użyteczność na tle pozostałych projektów wynalazczych

przez Łukasz Dutkowski

Od początku funkcjonowania projektów racjonalizatorskich w Prawie własności przemysłowej, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, poświęcają im bardzo niewiele uwagi. Z uwagi na to, warto zastanowić się nad ich istotą, sensem udzielania im ochrony prawnej, a także korzyściami, które mogą płynąć z ich urzeczywistniania.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
26 05.2017
Artykuł
26.05.17

Trybunał Sprawiedliwości UE o usprawiedliwionym celu przetwarzania danych

przez Małgorzata Kurowska

4.05.2017 r. zapadł interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-13/16), odnoszący się do przesłanek legalnego przetwarzania danych osobowych na podstawie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („Dyrektywa”). Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.