produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
07 12.2016
Artykuł
07.12.16

PROBLEMATYKA HANDLU „UŻYWANYM” OPROGRAMOWANIEM

przez Monika Ratajczak

Każdy z nas pewnie zadawał sobie pytanie czy posiadając kopię określonego oprogramowania (ang. software) i obowiązującą licencję na korzystanie z tego oprogramowania (jak to ma miejsce w przypadku korzystania na przykład z produktów Microsoft) może „odsprzedać” dalej posiadaną przez siebie kopię oprogramowania wraz z licencją, a jeśli tak – pod jakimi warunkami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
22 11.2016
Artykuł
22.11.16

Reklama wprowadzająca w błąd jako przykład nieuczciwej praktyki rynkowej.

przez Aleksandra Brok

Przedsiębiorca, chcąc przyciągnąć klientów atrakcyjną reklamą, powinien pamiętać o przepisach prawa, które nakładają ograniczenia co do tego, w jaki sposób może promować swoje produkty. Między innymi powinien zwrócić uwagę, czy reklama jego produktów nie niesie za sobą ryzyka wprowadzenia klientów w błąd.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
05 09.2016
Artykuł
05.09.16

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a opłata za wykorzystanie opatentowanej technologii objętej licencją

przez Monika Ratajczak

Jednym z podstawowych założeń rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest zniesienie (wyeliminowanie) wszelkich ograniczeń czy też przeszkód utrudniających nieskrępowane przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi towarów, osób, usług i kapitału. Kluczowe znaczenie dla realizacji powyższego celu mają wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, na które składa się m.in. tzw. zakaz porozumień i innych praktyk ograniczających konkurencję na rynku właściwym. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
30 08.2016
Artykuł
30.08.16

Pokémon Go a prawo do panoramy

przez Tomasz Bęben

„Prawo panoramy” lub też „wolność panoramy” jest to ograniczenie autorskich praw majątkowych, pozwalające na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworów, które właściciele wystawili na stałe na widok publiczny, bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych do praw autorskich do tych utworów. Celem regulacji zapewniających prawo panoramy, jest umożliwienie swobodnego korzystania z krajobrazu, polegającego przede wszystkim na swobodzie jego utrwalania i rozpowszechniania. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
24 05.2016
Artykuł
24.05.16

Mniej obowiązków dla przetwarzających dane osobowe ujawnione w CEIDG

przez Romana Piskuła

Z dniem 19 maja 2016 r. ustawodawca powrócił do znanego już ustawie z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej rozwiązania, zgodnie z którym spod ochrony danych osobowych wyłączone są informacje zawarte w ewidencji działalności gospodarczej (obecnie w CEIDG). Zmiana wprowadzona została w drodze nowelizacji ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
28 04.2016
Artykuł
28.04.16

O legalnym „linkowaniu” nielegalnych treści

przez Małgorzata Kurowska

Pomimo, że Trybunał Sprawiedliwości UE wydał już kilka rozstrzygnięć, dotyczących aspektów prawnoautorskich występujących w sytuacji zamieszczania w Internecie hiperłączy i odsyłaczy do określonych utworów, to należy oczekiwać niebawem kolejnego wyroku na tym obszarze. Przed TSUE toczy się bowiem postępowanie z w trybie prejudycjalnym, z wniosku niderlandzkiego sądu najwyższego (C-160/15).Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.