produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
10 03.2017
Artykuł
10.03.17

„Autorski” pomysł na produkt lub „autorska” koncepcja usługi vs. prawo autorskie

przez M. Michalska, J. Matczuk

W ramach każdego rodzaju działalności gospodarczej powstają pomysły, koncepcje, idee dotyczące bardzo różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Może to być pomysł pracownika na kampanię reklamową czy też koncepcja agencji reklamowej na nowe opakowanie produktu sprzedawanego przez przedsiębiorcę lub pomysł nowej gry komputerowej. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
05 09.2016
Artykuł
05.09.16

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a opłata za wykorzystanie opatentowanej technologii objętej licencją

przez Monika Ratajczak

Jednym z podstawowych założeń rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest zniesienie (wyeliminowanie) wszelkich ograniczeń czy też przeszkód utrudniających nieskrępowane przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi towarów, osób, usług i kapitału. Kluczowe znaczenie dla realizacji powyższego celu mają wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, na które składa się m.in. tzw. zakaz porozumień i innych praktyk ograniczających konkurencję na rynku właściwym. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
28 11.2014
Artykuł
28.11.14

Klauzule non - challenge

przez dr hab. Rafał Sikorski

Celem klauzul non-challenge jest zobowiązanie licencjobiorcy do niekwestionowania ważności praw własności intelektualnej chroniących dobra niematerialne udostępniane na podstawie umów licencyjnych. Tymczasem takie prawa powinny być „usuwane” z systemu po to, by nie ograniczać innowacyjności. Zasadniczo bowiem prawa własności intelektualnej korzystają przecież z domniemania ważności. Dopóki nie zostaną zatem unieważnione, mogą blokować prace nad nowymi rozwiązaniami. Z drugiej jednak strony, w przypadku niektórych umów transferu technologii, brak możliwości wprowadzenia takich klauzul do kontraktu mógłby również zniechęcać licencjodawców do udostępniania swoich rozwiązań.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
19 11.2014
Artykuł
19.11.14

Patenty istotne dla stosowania standardów (standard essential patents)

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zjawisko standaryzacji jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w sektorze ICT (Internet and Communications Technology). O wartości technologii decyduje m.in. ilość jej użytkowników, gdyż w sektorze ICT bardzo silne są efekty sieciowe. Standaryzacja jest tu zatem procesem naturalnym i niezbędnym. Współcześnie standardy technologiczne wypracowywane są najczęściej w ramach organizacji standaryzacyjnych, a w procesach wyłaniania takich standardów uczestniczą przedsiębiorcy. Większość standardów jest złożona z szeregu rozwiązań, z których bardzo wiele chronionych jest prawami własności intelektualnej. Z tego powodu możliwość stosowania standardów uzależniona będzie od uzyskania praw do korzystania z rozwiązań chronionych patentami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
27 06.2014
Artykuł
27.06.14

Zasoby patentowe czyli tzw. patent pools - zagrożenie czy szansa na rozwój?

przez dr hab. Rafał Sikorski

W dzisiejszych czasach spotykamy się z coraz bardziej skomplikowanymi technologiami. Dawno minęły czasy, w których koło czy młotek są ponadczasowymi odkryciami. Obecnie do stworzenia danej technologii, potrzebne są rozwiązania na które udzielone są liczne, odrębne patenty. Aby ułatwić pracę naukowcom czy odkrywcom, tworzone są zasoby patentowe (tzw. patent pools). Są to pule patentów zarządzane zwykle przez jeden podmiot, który nimi administruje poprzez udzielanie licencji, pobieranie opłat licencyjnych czy też wypłacanie ich części uprawnionym z patentów.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
27 06.2014
Artykuł
27.06.14

Korzyści i zagrożenia związane z ustanawianiem standardów patentowych

przez dr hab. Rafał Sikorski

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki bez standaryzacji. W takich dziedzinach jak telekomunikacja czy elektronika ustalanie standardów technicznych stało się normą. Jednolite standardy techniczne umożliwiają współdziałanie urządzeń wytwarzanych przez różnych, często konkurujących ze sobą, producentów. Współcześnie standardy ustalane są najczęściej na forum organizacji standaryzacyjnych, których zasięg działania zwykle jest globalny. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność

Innowacyjność

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Transfer technologii i patent pools

Ochrona know-how