produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
30 10.2014
Artykuł
30.10.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 3) – kwestia dozwolonego użytku

przez dr hab. Rafał Sikorski

Kontynuujemy nasz cykl o elektronicznych bazach danych. Dzisiejszy wpis poświęcony jest dozwolonemu użytkowi. Jest to ciekawy problem pojawiający się w kontekście kontraktów licencyjnych na korzystanie z elektronicznych baz danych. Pojawia się bowiem pytanie o dopuszczalność kontraktowego ograniczania tzw. dozwolonego użytku uregulowanego w prawie autorskim oraz ustawie o ochronie baz danych.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
14 10.2014
Artykuł
14.10.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 1) – charakterystyka

przez dr hab. Rafał Sikorski

Elektroniczne bazy danych są obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji. O ich dużej popularności zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim w zbiorach elektronicznych gromadzone są znaczne ilości informacji, które w rzeczywistości rozproszone są po wielu źródłach. Ponadto dzięki wykorzystywanemu w bazach elektronicznych oprogramowaniu użytkownicy mogą szybko przeszukiwać zebrane w nich dane w celu pozyskania pożądanych informacji. Popularność zbiorów elektronicznych sprawia, że zawieranych jest wiele umów licencyjnych o korzystanie z takich zbiorów.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
06 10.2014
Artykuł
06.10.14

Depozyt kodu źródłowego oprogramowania

przez dr hab. Rafał Sikorski

W praktyce bardzo często strony umów o korzystanie z oprogramowania zawierają również umowę o depozyt kodu źródłowego oprogramowania. Zawarcie umowy o depozyt kodu i dokumentacji oprogramowania związane jest z dążeniem do zapewnienia użytkownikowi oprogramowania ciągłości korzystania z niego w sytuacjach, gdy licencjodawca nie usuwa usterek oprogramowania, nie rozwija oprogramowania zgodnie z nowymi potrzebami zmawiającego, bądź też nie aktualizuje oprogramowania w uzgodnionym przez strony terminie. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
01 10.2014
Artykuł
01.10.14

Umowy dotyczące oprogramowania – aktualizacja i serwisowanie

przez dr hab. Rafał Sikorski

Umowom o korzystanie z oprogramowania praktycznie zawsze towarzyszy zawarcie dodatkowych umów, których celem jest zapewnienie użytkownikowi korzystania z oprogramowania w sposób nieprzerwany i pozbawiony jakichkolwiek przeszkód. Temu celowi służy zawarcie umów o aktualizację, o serwisowanie oraz o zapewnienie korzystającemu wsparcia w trakcie obowiązywania umowy o korzystanie.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
16 09.2014
Artykuł
16.09.14

Umowy o stworzenie, wdrożenie oraz korzystanie z oprogramowania.

przez dr hab. Rafał Sikorski

Umowa o stworzenie, wdrożenie i korzystanie z oprogramowania jest zwykle bardzo skomplikowanym kontraktem, który dodatkowo w praktyce występuje wraz z umową o świadczenie usług serwisowych, umową o wsparcie dla przyszłych użytkowników końcowych, a także umową depozytu kodu źródłowego oprogramowania i jego dokumentacji. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
25 07.2014
Artykuł
25.07.14

Umowy dotyczące oprogramowania standardowego

przez dr hab. Rafał Sikorski

Program komputerowy jest w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, i jako takiemu przysługuje mu ochrona. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż regulacje dotyczące umów zawarte w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także regulacje zawarte w kodeksie cywilnym są dalece niewystarczające i nie pozwalają na właściwe zabezpieczenie interesów stron. Stąd też tak ważne jest, by strony same zadbały o swoje interesy poprzez wyczerpującą regulację umowną.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

IT&SOFTWARE

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Obsługa wdrożeń informatycznych