produkty

Intelektualna.pl

WSZYSTKIE PRODUKTY

Audyt IP

Wdrożenie RODO

Polityka Bezpieczeństwa

Reprezentacja w sporach

Strategia ochrony wzoru

Transfer technologii i patent pools

Ochrona know-how

Obsługa wdrożeń informatycznych

Oznaczenia i Reklama Produktów

Merchandising

Audyt ochrony danych osobowych

Reprezentacja przed GIODO

Umowy

Własność intelektualna w umowach

Dobrze skonstruowana umowa to klucz do sukcesu szczególnie w zakresie praw własności intelektualnej (IP). Zagadnienia dotyczące IP mogą pojawić się w umowie o pracę (np. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa), umowie wdrożenia oprogramowania, umowie sprzedaży przedsiębiorstwa, franczyzy i wielu innych. Prawa własności intelektualnej można udostępnić do korzystania przez inny podmiot w ramach licencji albo można je przenieść na inny podmiot. W każdym przypadku, umowa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Co zyskasz dzięki temu?

Kiedy warto to zrobić?

jesteś zainteresowany? / masz pytania?